پاورپوینت محیط های پاسخده به صورت رایگان - فروشگاه ایرانیان شهرساز

پاورپوینت محیط های پاسخده

0 Review(s)
in stock

مشاهده سریع محصول

محصول فوق شامل پاورپوینت محیط های پاسخده ساختمان ها را به عنوان نقطه ی شروع کار انتخاب می کنیم که در این فایل به صورت کامل به آن پرداخته شده است.

تومان 5,500

توضیحات

پاورپوینت محیط های پاسخده

پاورپوینت محیط های پاسخده

فقط فضاهای قابل دسترسی به مردم قدرت انتخاب می دهند بنابراین حدی از قدرت انتخاب یک معرف کلیدی جهت ارزیابی پاسخ دهندگی محیط است که این کیفیت را نفوذپذیری می نامند.

فضا ماهیتا هم قابلیت خصوصی بودن را دارد و هم قابلیت عمومی بودن که هیچ یک نمی توانند مستقل از هم و به تنهایی کار کنند. در حقیقت این روابط متقابل و اندرکنش بین فضاهای عمومی و خصوصی است که به مردم یک منبع اساسی برای ارتقاء حسی و قدرت انتخاب می دهد.

نفوذپذیری هر فضایی از فضاهای همگانی به تعداد راه های بالقوه ای که برای عبور از یک نقطه به نقطه دیگر در نظر گرفته شده است بستگی دارد .که البته این راه ها باید شفاف و دیدنی باشند در غیر اینصورت تنها افرادی که با آن آشنایی قبلی دارند از آن سود می برند.

 بزرگ از نظر گرفتن مقیاس ساخت و ساز
– به کارگیری یک نظام سلسله مراتبی در سازماندهی فضایی عرصه طراحی
– جدایی سواره و پیاده
مقوله نفوذ پذیری در دو مقیاس اهمیت پیدا می کند:
۱-     شریان هایی که عرصه طراحی را به شهر همچون کل واحد پیوند می زند.
۲-     شریان هایی که عرصه طراحی را به حوزه پیرامونی آن پیوند می زند.
اهمیت انعطاف پذیری در فضاهای بیرونی و درونی یکسان است اما الزامات طراحانه ی آن برای ساختمان ها از آنچه که به مکانهای بیرونی مربوط می شود متفاوت است مخصوصاً اینکه در شرایط و موقعیتهای شهری فعالیت های بیرونی قویاً به وسیله ی آنچه که در ساختمان های حول و هوش آن جاری است و متأثر می شوند بنابراین ما ساختمان ها را به عنوان نقطه ی شروع کار انتخاب می کنیم.
بخش دوم برگه های طراحی: سکونتگاههای خانوادگی انعطاف پذیر یکی از عمومی ترین گونه های ساخت و ساز در اکثر مناطق سکونتگاههای خانوادگی دارای باغچه می باشد.

بررسی

هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

برای ارسال نقد و بررسی این مصحول وارد شوید...