پاورپوینت طراحی منظر شهری در گذر تاریخ - فروشگاه ایرانیان شهرساز

پاورپوینت طراحی منظر شهری در گذر تاریخ

0 Review(s)
in stock

مشاهده سریع محصول

محصول فوق شامل پاورپوینت طرحی منظر شهری در گذر تاریخ ، تاکید برپروژه های بزرگ شهری وتوجه به فرایند تدریجی شکل گیری فضا درگذر زمان در این فایل به صورت کامل گذاشته شده است.

تومان 5,500

توضیحات

پاورپوینت طراحی منظر شهری در گذر تاریخ

پاورپوینت طراحی منظر شهری در گذر تاریخ

ادموند بیکن بر این اعتقاد است که ساختن شهر یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری است که شکل آن همواره شاخص شناخت بی رحم درجه تمدن بشر بوده و خواهد بود. او مجموعه تصمیمات مردم ساکن آن شهر را تعیین کننده شکل آن می داند و به نظر او در شرایط خاص، حاصل تاثیر این تصمیمات در یکدیگر قدرتی است چنان روشن و شکیل که به زاده شدن شهری اصیل می انجامد.
بیکن در بخشی از کتاب «طراحی شهرها» به عنوان «شهر حاصل عملی ارادی» بر این تصور که شهرها یک جور حادثه عظیم اند که خارج از اختیار و اراده انسان رخ داده و صرفاً از قانونی تغییر ناپذیر تبعیت می کنند، خط بطلال کشید.

ویژگی منظر شهری:

منظر شهری که بتواند تصویر واضحی ازخود به جا بگذارد می تواند نقشی اجتماعی نیز داشته باشد.

کمک به خوانش محیط
کمک به تنظیم فعالیتها
فهم آنکه مردم کجا هستند
افزایش ارتباطات گروهی
ارتقاء کیفیت فضایی
حفظ وبسط خاطرات جمعی
ایجاد انگیزش واحساس تعلق به مکان

مراحل گذر تاریخی طراحی منظر:

۱- دردوره باستان
ازشکل گیری تمدنهای کهن ،دوران کلاسیک ،قرون وسطی تا دوره رنسانس

طراحی منظر در این دوره ازجانب طبقه حاکمه درقالب پروژه های بزرگ شهری وبه صورت بیان ویژه طبقه حاکمه درمتمایز کردن فضای شهریشان ونمایشی بصری از موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی حاکمیت شهری بوده ومختص بخشهایی ویژه ازشهرها بوده است.

۲- دوره کلاسی سیم تجدید حیات یافته ۱۴۵۰ـ۱۷۵۰ میلادی

طراحی میادین شهری – طراحی محورهای اصلی شهری -طراحی ویلا باغها

۳ـ دوران آرمانگرایی واصلاح شهری ۱۷۵۰ـ ۱۸۵۰میلادی

ظهور دنیای مدرن ـ دانش خردگرا ـ نگرش انسان مدار
زیبایی مترادف با کمال وبا طراحی عقلایی قابل حصول است.
توجه به قواعد پرسپکتیو علمی ،توجه به دور منظر وبینهایت
تاکید برپروژه های بزرگ شهری وتوجه به فرایند تدریجی شکل گیری فضا درگذر زمان

بررسی

هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

برای ارسال نقد و بررسی این مصحول وارد شوید...