تومان 12,500

محصول فوق شامل فایل پاورپوینت خرابی آسفالت ، علل و نحوه مرمت آن که در این فایل به آن پرداخته شده است.

توضیحات

پاورپوینت خرابی آسفالت و نحوه مرمت آن

پاورپوینت خرابی آسفالت و نحوه مرمت آن

روسازی راه‌ها بطور دایم در معرض انواع گوناگونی از تنش‌های ناشی از عواملی مانند بار ترافیكی‌، تغییر دما و میزان رطوبت‌، و تغییر شكل لایه‌های زیرین و بستر قرار دارند‌. كه این تنش‌ها منجر بـه پیـدایش نقـایص و خرابی‌هایی در روسازی میشوند. ترك‌ها، چاله‌ها‌، تغییر شكل‌ها و دیگر انواع خرابی‌ها، آخـرین نتیجـه و پیامد فرسوده شدن روسازی است. به دلیل بروز خرابی‌ها و نقایص ایجاد شده، روسازی‌ها مسـتلزم نـوعی از تعمیر و نگهداری هستند‌. هدف از نگهداری روسازی، اصـلاح نقـایص ایجـاد شـده توسـط خرابـی‌هـا و حفـظ روسازی از آسیب و خسارت بیشتر است. به طور كلی عملیات تعمیر و ترميم خرابی‌های رويه‌های آسفالتی به سه نوع،‌ نگهداری پیشگیرانه، اصلاحی و اضطراری تقسیم می‌شوند.

ترمیم ترك‌ها ترك خوردگی از متداول ترین خرابی‌هایی ایجاد شده در روساز‌ی‌های آسـفالتی هسـتند‌. عوامـل متعـددی بـر گسترش ترك تاثیرگذار هستند. سه نوع عمده ترك خوردگی شامل ترك‌های ناشی از بارگذاری، ترك‌هایی غیر ناشی از بارگذاری، ترك‌های تركیبی، ترك‌های ناشی از بارگذاری به خاطر عبور ترافیك سنگین بر روی روسازی‌ و ترك‌های غیر ناشـی از بارگذاری بر اثر عوامل محیطی‌ و ترك‌های تركیبی است‌. انتخاب گزینه مناسب ترمیم ترك‌ها، مستلزم مشخص شدن علـت یـا علـل آن، عـرض تـرك، و وسـعت تـرك خوردگی در منطقه تخریب شده دارد‌. جلوگیری از نفوذ آب و مواد تراكم ناپذیر نظیـر سـنگ، ماسـه بـه درون ترك و سازه زیرین روسازی، اهمیت بسیار دارد.

روش‌های مختلفی برای مرمت و اصلاح خرابی‌ها وجود دارد‌، كه انتخاب هر یك بستگی به عواملی نظیر نـوع ماده‌، روش اجرا‌، نوع خرابی و علت آن‌، تجهیزات، آب و هوا‌، و نیازهـای تـرمیم اضـطراری دارد. در وضـعیت مطلوب‌، تحلیل هزینه چرخه عمر‌، به منظور ارزیابی اقتصادی بودن روش‌های ویژه ترمیم‌، انجام می‌شود.

 به طور كلی روش‌های مختلف ترمیم و نگهداری به شرح زیر است.
‌روش ترمیم و لكه گیری سطحی با استفاده از آسفالت‌های حفاظتی
‌وصله پاره عمقی و عمقی
‌روش لكه گیری با استفاده از بازیافت مصالح
معماری ، عمران ، شهرساز

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.