پاورپوینت تئوری پایداری سازه ها به صورت رایگان - فروشگاه ایرانیان شهرساز

پاورپوینت تئوری پایداری سازه ها

0 Review(s)
in stock

مشاهده سریع محصول

محصول فوق شامل فایل پاورپوینت تئوری پایداری سازه ها می باشد که در این فایل به آن پرداخته شده است.

تومان 4,500

توضیحات

پاورپوینت تئوری پایداری سازه ها

پاورپوینت تئوری پایداری سازه ها

۱- مقدمه
در این فصل پایداری اعضای سازه ای structural members)) یک بعدی one dimensional)) که تحت اثر نیروهای تعمیم یافته از جمله نیروهای فشاری محوری قرار دارند، مورد بررسی قرار می گیرند.
این اعضای سازه ای عبارتند از :
ستون ها Columns))
میله های فشاری Comperssive struts))
تیرستون ها ( Beam-Columns)

ستون ها، اعضای سازه ای یک بعدی هستند که عمدتا تحت اثر نیروهای فشاری محوری بوده و غالبا تحت اثر توام نیروی فشاری و لنگر خمشی می باشند. میله های فشاری، اعضای سازه ای یک بعدی می باشند که عمدتا تحت اثر نیروهای محوری بوده و جزء اعضای سازه ای خرپاها یا میل مهار فشاری می باشند. تیر ستون ها، اعضای سازه ای یک بعدی هستند که علاوه بر نیروهای فشاری محوری، تحت اثر نیروهای جانبی و لنگر خمشی انتهایی نیز می باشند.

بررسی پایداری ستون ها و (تیرستون ها)، مقدمه ای بر بررسی پایداری قاب ها(Frames) بوده و مبانی پایه ای بررسی مذکور را فراهم می کند.

۲- بررسی پایداری ستون اولر

فرض می کنیم که عضو تحت اثر بار محوری نشان داده شده در شکل زیر، دارای یک سطح مقطع ثابت بوده و از مصالح همگن ساخته شده باشد:

ضمنا فرضیات زیر در نظر گرفته می شود :
الف) عضو در دو انتها دارای تکیه گاه های ساده است. تکیه گاه پایین ثابت است و انتهای بالایی طوری نگه داشته می شود که حرکت دورانی و حرکت در امتداد قائم به طور آزاد ممکن باشد و حرکت در امتداد افقی غیر ممکن.
ب) عضو کاملا قائم است و بار در امتداد مرکزی سطح وارد می شود.
پ) ماده ساختمانی از قانون هوک پیروی می کند (مصالح ارتجاعی).
ت) تغییر شکل های عضو به اندازه کافی کوچک هستند. به طوری که جملۀ در مقایسه با واحد در رابطۀ انحناء قابل صرف نظر است. لذا انحنا با y// تقریب می شود.

بررسی

هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

برای ارسال نقد و بررسی این مصحول وارد شوید...