تومان 12,500

محصول فوق شامل فاسل پاورپوینت تعریف ورشکستگی می باشد که مفاهیم و نتیجه گیری آن در این فایل گذاشته شده است.

توضیحات

فایل پاورپوینت تعریف ورشکستگی

توقّف حالت یک تاجر

فایل پاورپوینت تعریف ورشکستگی

وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند.

در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر یا مفلس می‌گویند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود. فایل پاورپوینت تعریف ورشکستگی

و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

مقررات ورشکستگی

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند

ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد.

برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد

ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

در ﺑﯿﺶ از ۵۰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده

و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ زﯾﺎدی ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﺎری، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻒ و اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ورشکستگی از موضوعات عینی و عملی مبتلا به بنگاههای اقتصادی است.

و به دلیل شیوع آن جایگاه خاصی در ادبیات مالی و سرمایه گذاری به خود اختصاص داده است.

شناخت علل ورشکستگی توسط مدیریت مالی ، بسیار با اهمیت است ،

زیرا مدیران مالی میتوانند قبل از سقوط شرکت ، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه حل های پیشگیری را ارایه نمایند .

مطالب رشته های معماری، عمران، شهرسازی، و دیگر رشته ها که می توانید از آن ها استفاده کنید در فروشگاه ایرانیان شهرساز گذاشته شده است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.